ข้อมูลแถลงข่าวครบรอบ การดำเนินงาน 15 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ข้อมูลแถลงข่าวครบรอบ การดำเนินงาน 15 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้มีการให้ข้อมูลแถลงข่าวครบรอบ การดำเนินงาน 15 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยรายละเอียดทั้งหมด อ่านได้ที่นี่...

 

 

 
  • Khun Sathan National Park...
     Khun Sathan National Park “Visit the splendor of the mist during the rainy season on Khun Sathan National Park.”   Kh...
  • 王放談特吖(清萊)...
        王放談特吖 (清萊)           位於土井美斯樂茶園罷工,譚望大型茶場。茶園提供了一個獨特的銀獅。一個巨大的金色獅子是正門到茶園。還有一個大茶壺集四葉佈置在四個方向。被視為...
  • ผ้าเขียนเทียน บ้านค้างฮ่อ (น่าน)...
       ผ้าเขียนเทียน บ้านค้างฮ่อ (น่าน) ผ้าเขียนเทียน นี้ถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนเผ่าม้ง ที่สืบสานกันมาเป็นระยะเวลาหลาย...