ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายครบรอบ 19 ปีการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 97 / 2560 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายครบรอบ 19 ปีการดำเนินงาน ​            ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)...


Read More
ครบรอบ  19 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

  ครบรอบการดำเนินงาน 19 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 2 ตุลาคม 2560   "เราพร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน"   คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง...


Read More
Thailand Transport Map

Thailand Transport Map

     "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบ Thailand Journey Planner ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางทั้งด้วยรถส่วนบุคคลและด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยระบบสามารถให้ข้อมูลการเดินทางแบบ Multimodal...


Read More
ครบรอบ การดำเนินงาน 17  ปี  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

             ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 17 ปี ในวันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2558 โดยจัดให้มีการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา  07.39 น....


Read More
การฝึกซ้อมบางส่วนตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

         ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทชร.ทอท.) จัดให้มีการฝึกซ้อมบางส่วนตามแผนฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Civil ...


Read More
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายปรับภูมิทัศน์เพิ่มสวนสวยในอาคารผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายปรับภูมิทัศน์เพิ่มสวนสวยในอาคารผู้โดยสาร                 นายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย...


Read More
ทอท.ชื่นชมพนักงานทำความสะอาดท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ทอท.ชื่นชมพนักงานทำความสะอาดท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. นางเสาร์ ไร่โปทา พนักงานทำความสะอาด บริษัท รุ่งราศรี จำกัด...


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 73/2557	ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน ) ทอท.ได้ดำเนินงานครบรอบ 16 ปี

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บริหารงานโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2541 ปัจจุบันมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ปีละ...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงรายให้บริการตามปกติ

          จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 18.08 น. โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วัดความรุนแรงได้ 6.3 ริกเตอร์...


Read More
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ต้อนรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เปิดเส้นทางบินใหม่ เมื่อ 28 มี.ค.57

       นายดำรงค์ คล่องอักขระ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กล่าวว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ได้มีเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)...


Read More