ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
  • Khun Sathan National Park...
     Khun Sathan National Park “Visit the splendor of the mist during the rainy season on Khun Sathan National Park.”   Kh...
  • วัดพระธาตุแช่แห้ง...
       วัดพระธาตุแช่แห้ง (น่าน) พระธาตุประจำปีเถาะซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านมากว่า 600 ปี องค์พระธาตุสร้างขึ้น...
  • 一日遊入住居民架次@程逸。...
     一日遊入住居民架次@程逸。 "程逸城市不僅僅是一個好辦法更多..."     當談到為攻很多人會覺得出擊因為什麼是一個謎,和勇敢披耶桑達斷劍古老的傳說這座城市一直存在。王處長但很多人可能不知道,東也是很多迷人的旅遊。如果你有遺留...