ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
  • ภูสอยดาว...
    อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น จุดยอดสุดของภูสอยดาวสูงสุดที่ 2,102 เมตรเหนือระดั...
  • กาดแลง (น่าน)...
       กาดแลง (น่าน) อิ่มบุญกันถ้วนหน้าก็มาถึงช่วงเวลาอิ่มท้องที่หลายคนรอคอย แต่ช้าก่อนเย็นๆ แบบนี้ต้องไม่พลาดไป “กาดแลง&rd...
  • Doi Chang (Chiang Rai)...
       Doi Chang (Chiang Rai)              Mammoth Mountain, Mammoth Mountain is home. Locate...