ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
  • Khun Sathan National Park...
     Khun Sathan National Park “Visit the splendor of the mist during the rainy season on Khun Sathan National Park.”   Kh...
  • วัดพระธาตุแช่แห้ง...
       วัดพระธาตุแช่แห้ง (น่าน) พระธาตุประจำปีเถาะซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านมากว่า 600 ปี องค์พระธาตุสร้างขึ้น...
  • Wawee茶 (清萊)...
      Wawee茶 (清萊) 茶園位於土井土井華威華威區蔣介石。清萊土井華威茶的茶樹品種。城市群“阿薩姆”茶樹品種台灣貞貞的第12,第13和茶,“烏龍”一個顯著的,特別是因為土井華威增長烏龍茶,第一次在泰國的叔叔...