อาหารว่างและเครื่องดื่ม

Bakery& Ice Cream 
Public Zone 
07:00 - 21:30 น.
  • Phu Soi Dao...
    Phu Soi Dao          Phu Soi Dao National Park The area covered by the National Forest. Ban Khok, Ban K...
  • Bualoy Mue Tue (Chiang Rai)...
      Bualoy Mue Tue (Chiang Rai)           ‘Bualoy Mue - Tue’  Balls store food in th...
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (น่าน)...
       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (น่าน) ซึ่งอยู่บนถนนผากอง ตรงข้ามวัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้วยการจัดเรียง...