การฝึกซ้อมบางส่วนตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

การฝึกซ้อมบางส่วนตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

         ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทชร.ทอท.) จัดให้มีการฝึกซ้อมบางส่วนตามแผนฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Civil  Aviation  Organization : ICAO) ที่กำหนดให้แต่ละท่าอากาศยานของรัฐภาคต้องทำการฝึกซ้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรวดเร็ว  ถูกต้อง  และความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางแผนการควบคุมและการสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนทดสอบขีดความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การแพทย์ ข่ายการติดต่อสื่อสารและการประสานงานเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ  ผู้โดยสารและสายการบิน

         การฝึกซ้อมบางส่วนตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (PARTIAL EMERGENCY EXERCISE) ประจำปี  2558  กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  18  กันยายน  2558  เวลา 10.00 – 11.00 น.  ณ ลานจอดอากาศยานหมายเลข 5  ใช้ชื่อในการฝึกซ้อมว่า  CREMEX  15  กรณีเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุที่ท่าอากาศยาน Aircraft Accident On Airport  โดยได้สมมุติสถานการณ์ว่าอากาศยานแบบ  Boeing 737-800  ของบริษัท Green Air จำกัด เที่ยวบินที่ GV-123  เดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง ปลายทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประสบอุบัติเหตุขณะร่อนลง  เนื่องจากลมกรรโชกอย่างรุนแรง ทำให้เครื่องบินแฉลบออกทางวิ่งทางด้านซ้าย เครื่องยนต์หมายเลข 1 กระแทกกับพื้นมีเพลิงลุกไหม้บนอากาศยาน มีผู้โดยสารจำนวน 151 คน  นักบิน 2 คน ลูกเรือ  6 คน และน้ำมันเชื้อเพลิง 20,000 ลิตร  ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยจะต้องดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน    ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่ได้กำหนดไว้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเร็ว

           ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมทำการฝึกซ้อมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้ นอกจะเป็นการสร้างความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ยังถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ  มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าใช้บริการได้หากเกิดเหตุที่คาดฝันขึ้น ซึ่งจะส่งให้ผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการใช้บริการของท่าอากาศยาน อันจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

--------------------------------------

 

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โทร  0-5379-8010-13   โทรสาร  0-5379-8103

 

 
  • Mae Poh Waterfall...
      Mae Poh Waterfall          The first thing you see, you think this beauty. Spontaneous This waterfall ...
  • Wat Rong Khun (Chiang Rai)...
      most beautiful temples built in this century. A masterpiece of artist Chalarmchai Kositpipat, famed for his extravagant and unique...
  • จุดชมวิวห้วยทรายมาน...
             ระหว่างทางฝนโปรยลงมาในปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝน  เวลาเดียวกับที่ผ่านไปถึง ‘บ้านสบกก’ ในเขตอำเภอเชี...