ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
  • Khun Sathan National Park...
     Khun Sathan National Park “Visit the splendor of the mist during the rainy season on Khun Sathan National Park.”   Kh...
  • แม่สาย...
             อ.แม่สาย อำเภอแม่สาย เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทยเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กข...
  • Ratsadaphisek Bridge (Lampang)...
        Ratsadaphisek Bridge (Lampang) Ratsadaphisek Bridge Bridge as a symbolic and important to Lampang from the past....