ครบรอบ 19 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ครบรอบ 19 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

 

ครบรอบการดำเนินงาน 19 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

2 ตุลาคม 2560

 

"เราพร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน"

 

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย: จุดนัดพบความงามทางธรรมชาติและคุณค่าแห่งวัฒนธรรม

              จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำให้มีนักเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมาเริ่มมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน

                นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว เสน่ห์ของเมืองเชียงรายยังมาจากประเพณีและวัฒนธรรมที่มีรากฐาน มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะด้านศาสนา เนื่องจากมีพระเกจิและครูบาอาจารย์หลายรูปที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ให้ความเคารพนับถือ ประกอบกับมีสถานที่ปฏิบัติธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาหลายแห่ง ซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ วัดร่องขุ่น หรือวัดขาว เป็นต้น

                จุดดึงดูดสำคัญของเชียงรายอีกด้านคือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ผ่านโครงการ พระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ในหลวง รัชกาลที่ 9  หลายโครงการที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับชุมชน

                ด้วยผลสัมฤทธิ์ที่ดีของโครงการต่างๆ ทำให้หน่วยราชการและองค์กรต่างๆ เข้ามาดูงาน รวมถึงมีหลักสูตรของ ผู้บริหารระดับสูงที่มักจะมาศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตนเอง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้าออกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

                การเป็นท่าอากาศยานที่ต้อนรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทำให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้วางแผนที่จะพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น อยู่เสมอ เพราะแม้ว่าจะเป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก แต่มุ่งเน้นสร้างบรรยากาศความอบอุ่นเพื่อต้อนรับให้นักเดินทางทุกท่านสัมผัสได้ถึงความเป็นเมืองแห่งธรรมชาติและมีศิลปวัฒนธรรม

                สังเกตได้จากบริเวณทางเดินตั้งแต่สะพานเทียบเครื่องบินลงมาตลอดเส้นทางเดินจะสร้างบรรยากาศกลิ่นอายแห่ง ความเป็นล้านนา ตกแต่งด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตุ่มและโคมไฟแขวนสไตล์พื้นเมือง ซึ่งการตกแต่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอาชีพของชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่

                อีกทั้งบริเวณจุดรอรับกระเป๋าสัมภาะระได้ถูกจัดให้อยู่ในบรรยากาศของสวนแห่งธรรมชาติ โดยมีทั้งดอกกล้วยไม้ ดอกไม้และไม้ประดับต่างๆ คลอเคล้าด้วยเสียงเพลงจากการบรรเลงดนตรีล้านนาของผู้คนในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย และเด็กๆ ในชุมชนที่มีการเรียนการสอนชั่วโมงดนตรีก็สามารถใช้พื้นที่ในท่าอากาศยานเป็นเวทีการ ฝึกซ้อม และแสดงให้ผู้คนที่เดินทางได้ซึมซับดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายได้ รวมถึงเป็นแหล่งรวมตัวของ ผู้สูงอายุที่มีฝีมือด้านการแสดงดนตรีก็จะแวะเวียนมาโชว์ฝีมือร่วมกับเด็กๆ ด้วยเช่นกัน เกิดเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน สร้างความผูกพันและเป็นจุดเชื่อมโยงกันระหว่างท่าอากาศยานและชุมชน ผู้โดยสารเองก็สามารถสัมผัสถึงความอบอุ่น เป็นกันเอง ได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงและอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

                ด้านศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร ปัจจุบัน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีเที่ยวบินขึ้นลงประมาณ 50 เที่ยวบินต่อวัน รองรับผู้โดยสารเฉลี่ย 5,000-6,000 คนต่อวัน โดยในปี 2560 คาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะเติบโตเพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนหน้า เป็นประมาณ 2.3 ล้านคน ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากสายการบินต่างชาติที่เพิ่มขึ้น

            โดยเฉพาะเที่ยวบินที่มีเส้นทางระหว่างประเทศจากประเทศจีนที่เปิดให้บริการแล้วถึง 5 สายการบิน คือ Beijing Capital Airline จากไหโข่ว, China Eastern Airlines จากคุณหมิง, Hong Kong Express Airways จากฮ่องกง, Thai Lion Air ที่บินเช่า เหมาลำ (Chater Flights) มาจากเหอเฟย และยังมีเที่ยวบินประจำมาจากฉางซา สัปดาห์ละ 4 วัน นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 สายการบินที่คาดว่าน่าจะเปิดให้บริการได้เร็วๆ นี้คือ  Sichuan Airlines บินตรงจากเมืองเฉิงตู สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน รวมถึง สายการบิน Loong Air ที่ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ท่าอากาศยานแล้ว และเมื่อมีความพร้อมคาดว่าจะมีเที่ยวบินสัปดาห์ละ 2 วัน

                ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยังมีแผนพัฒนาโครงการระยะสั้น ปี 2559-2564 ซึ่งจะเสริมศักยภาพของ ท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพในหลายด้าน เช่น การขยายหลุมจอดเครื่องบินเพิ่ม 3 หลุมจอด และขยายลานจอด สำหรับเครื่องบินส่วนตัวและเครื่องบินแบบเหมาลำขนาดเล็ก การขยายและปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับผู้โดยสาร 3 ล้านคนต่อปี การขยายลานจอดรถเพิ่มอีก 200 คันในปี 2560 จากปัจจุบันจอดได้ 400 คัน และมีแผนจะเพิ่มอีก 700 คัน ภายในปี 2564 การขยายคลังสินค้าเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าจาก 5,000 ตันต่อปี เป็น 10,000 ตันต่อปี เป็นต้น

                ล่าสุด ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยังถูกวางยุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการบิน (Regional Center for Aviation-Related Business) เนื่องจากมีพื้นที่ว่างเปล่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และต้องการให้มีกิจกรรม เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) สำหรับเครื่องบิน Type C ส่วนเครื่องบินที่ขนาดใหญ่ กว่านี้จะมีแหล่งซ่อมบำรุงที่สนามบินอู่ตะเภา

                ไม่เพียงแต่การพัฒนาภายในท่าอากาศยานเท่านั้น ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยังเล็งเห็นถึงการพัฒนาภูมิทัศน์ โดยรอบและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน โดยร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย สร้าง Bike Lane หรือทางจักรยานที่มีระยะทางไป-กลับรวม 12 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่สนใจสามารถ เข้ามาใช้ปั่นจักรยานออกกำลังกายได้อีกด้วย และทางจักรยานทอดผ่านซุ้มอุโมงค์ต้นจามจุรีขนาดใหญ่ที่กิ่งไม้ประสานกัน
เข้ามาเป็นอุโมงค์รูปหัวใจ ทำให้เป็นจุดถ่ายถาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง รวมถึงว่าที่เจ้าบ่าว-เจ้าสาวก็นิยมมาถ่ายภาพ pre-wedding ถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดคุณค่าทั้งต่อตัวท่าอากาศยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบ
  • Phu Soi Dao...
    Phu Soi Dao          Phu Soi Dao National Park The area covered by the National Forest. Ban Khok, Ban K...
  • วัดภูมินทร์ (น่าน)...
       วัดภูมินทร์ (น่าน) วัดภูมินทร์  ศิลปะทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของชาวไทยลื้อผสมล้านนาที่วัดภูมินทร์ได้รับการดูแลให้อยู...
  • เมืองโบราณเชียงแสน...
             การเดินทางสู่เชียงแสน อำเภอเล็กๆ ของจังหวัดเชียงรายที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอแม่จัน และอำเภอ...