ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายครบรอบ 19 ปีการดำเนินงาน

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายครบรอบ 19 ปีการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 97 / 2560

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายครบรอบ 19 ปีการดำเนินงาน

​            ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครบรอบการดำเนินงาน 19 ปี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 อย่างยั่งยืนมั่นคง ซึ่งได้จัดงานครบรอบ การดำเนินงาน โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. สายการบิน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานเข้าร่วม ในงาน ณ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ทชร.

​            นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2541 ทอท.ได้เข้าบริหารงานท่าอากาศยานเชียงราย (ชื่อขณะนั้น) โดยรับโอนจากกรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันคือ กรมท่าอากาศยาน) ในปี 2553 ทอท.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อท่าอากาศยานเชียงรายว่า “ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (Mae Fah Luang-Chiang Rai International Airport)” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ทอท.ได้บริหาร ทชร.ครบ 19 ปี และก้าวเข้าสู่ ปีที่ 20 โดย ทอท.ได้กำหนดบทบาททางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ให้ ทชร. เป็นศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน หรือ Regional Center for Aviation – related Business สำหรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ของ ทชร.ที่ผ่านมามีการเติบโตต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) มีเที่ยวบิน 16,901 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้โดยสาร 2.39 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.74 ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยภายในประเทศซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 – 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งแรงหนุนของปัจจัยภายนอกจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเริ่มกระจายตัวมายังเมืองรองมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการที่ ทชร.จำนวน 12 สายการบิน โดยทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศ 5 สายการบิน

             นายวิสูตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทชร.มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี ซึ่งยังคง ไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาในระยะแรกจะเป็นการพัฒนา เพื่อจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (Corridor) พร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน หมายเลข 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านทิศเหนือ ซึ่งจะสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 200 คัน รวมทั้งอยู่ระหว่างก่อสร้างถนนลาดตระเวนพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงรั้วเขต Airside เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่าอากาศยาน

             นายวิสูตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทชร.ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 ในโครงการ EIA Monitoring Awards 2016 รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 8 นอกจากนั้น ทชร.ได้ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พัฒนา ภูมิทัศน์โดยรอบและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน ด้วยการสร้าง Bike Lane หรือทางจักรยานที่มีระยะทางไป-กลับรวม 12 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมการ ออกกำลังกายของประชาชนอีกด้วย นอกจากนั้น การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทชร.ได้เข้าร่วมโครงการ Airport Carbon Accreditation ซึ่งจัดขึ้นโดย Airports Council International Europe (ACI Europe) โดย ทชร.ได้รับการรับรองในระดับที่ 1 ‘Mapping’ เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 หลังจากนั้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ได้รับการรับรองในระดับที่ 2 ‘Reduction’ และล่าสุดได้รับการรับรองในระดับ 3 ‘Optimisation’ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

---------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์  0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร   0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th

 

 

 
  • Phu Soi Dao...
    Phu Soi Dao          Phu Soi Dao National Park The area covered by the National Forest. Ban Khok, Ban K...
  • คุ้มเจ้าหลวง (แพร่)...
       คุ้มเจ้าหลวง (แพร่) คุ้มเจ้าหลวง คุ้มของเจ้าพิริยเทพวงศ์ฯ เจ้าผู้ครองเมืองแพร่องค์สุดท้าย (และเป็นปู่ของนายโชติ แพร่พันธ์ ...
  • กาดน่าน (น่าน)...
       กาดน่าน (น่าน) จากกาดแลงมุ่งหน้าไปรับประทานอาหารเย็นที่ “กาดน่าน” ที่นี่กำลังได้รับความนิยมเพราะเป็นทั้งที่ช้อ...