เมืองโบราณเชียงแสน

เมืองโบราณเชียงแสน

        

การเดินทางสู่เชียงแสน อำเภอเล็กๆ ของจังหวัดเชียงรายที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงของจากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-เชียงแสน กับระยะทาง 60 กิโลเมตร ตึกรามบ้านช่องที่บ่งบอกความเจริญของตัวเมือง เริ่มเปลี่ยนเป็นทิวเขาทอดยาว ผ่านสู่อำเภอแม่จัน หมอกขาวที่ลอยสูงระอยู่บนยอดเขาเหมือนเป็น Topping ขนมเค้กสีขาวน่ากิน พาให้นึกอิจฉาชาวบ้านที่ได้มองเห็นความงามเช่นนี้ทุกวัน เพลินใจจนลืมเวลา ในที่สุดก็เดินทางถึงอำเภอเชียงแสน ซึ่งในเอกสารโบราณเรียกว่า “เมืองหิรัญนครเงินยาง”ที่เต็มไปด้วยตำนานลึกลับ รอคอยการค้นหา 

เริ่มจากแนวกำแพงเก่าแก่ที่สร้างจากอิฐสีน้ำตาลของเมืองโบราณเชียงแสน  ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรล้านนา  มีคูน้ำคันดินกำแพงอิฐหินมั่นคงแข็งแรง ที่นี่ถือเป็นเมืองสำคัญที่ควบคุมเส้นทางการค้ามาแต่โบราณก่อนมีการสถาปนาเมืองเชียงใหม่อันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเสียอีก   แม้ในเวลาต่อมา จะลดความสำคัญลงไปจนกลายเป็นเมืองที่ผู้คนหลงลืม   แต่ยังทิ้งร่องรอยความเจริญของอารยธรรมไว้ด้วยงานศิลปกรรมอังดงามอ่อนช้อยของสถาปัตยกรรมทั่วเมืองโบราณแห่งนี้     มาถึงที่นี่แล้วแนะนำให้ลงจากรถแล้วเดินเท้าเข้าเมือง   ที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามซึ่งกลายเป็นซากปรักหักพัง  เน้นย้ำความไม่จีรังของสรรพสิ่งใดๆในโลก   ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเค้าลางของความงดงามประณีต  ภายในมีโบราณสถานสำคัญอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “วัดพระธาตุเจดีย์หลวง” วัดสำคัญในสมัยอาณาจักรล้านนาไท ที่พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงสร้างขึ้น มีจุดเด่นเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน สูงถึง 88 เมตร

ถัดมาไม่ไกลเป็นที่ตั้งของ “วัดป่าสัก”  ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าแสนภูเช่นกัน ความไม่ธรรมดาของเจดีย์ประธานที่วัดนี้คือศิลปะล้านนาผสานลวดลายปูนปั้น ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนากับดินแดนอื่น ทั้งพุกาม ลังกา จีน และสุโขทัย ตามช่วงการบูรณะในอดีต
 


 

 

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก :  

 

Booking the best and beautiful hotels in  Chiang Rai
  Book Hotels now.  • Chaophraya Tea Party ~ in the misty view of the ch...
    Chaophraya Tea Party ~ in the misty view of the chaos in the tea plantation @ Chiang Rai Who said that the cold weather will have to go to the ...
  • CHIANGRAI NIGHT BAZAAR...
             ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้ๆกับ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย เป็นที่จำหน่ายของที่ระลึกฝีมื...
  • Doi Hua Mae Kham...
      Approximate three hours drive along the Mae Chan-Ban Thoet Thai and Ban Huai In Routes, Doi Hua Mae Kham is home to many tribes who ...
  • chiang rai