วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดพระแก้ว เชียงราย

เดิมชื่อวัดป่าญะ หรือ ป่าเยียะ  ซึ่งหมายถึงต้นไผ่ชนิดหนึ่ง  วัดแห่งนี้  เป็นสถานที่พบพระแก้วมรกตและเป็นที่ประดิษฐานเป็นเวลาถึง 45 ปี ก่อนที่จะเอิญไปยังเชียงใหม่ จึงได้ชื่อว่า  “วัดพระแก้ว”  กล่าวคือ  บริเวณหลังพระอุโบสถมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งซึ่งพังทลายลงมา โดยมีการได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองตกลงมาจากเจดีย์  จึงอัญเชิญไปประดิษฐานที่วิหารหลวงได้ 2 เดือน ต่อมาเมื่อปูนกระเทาะออก  จึงแลเห็นเป็นแก้วสีเขียวทั้งองค์  หลังจากนั้นจึงมีการเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดพระแก้ว  ปัจจุบันเจดีย์องค์ดังกล่าวได้รับการบูรณะใหม่เป็นเจดีย์หุ้มทองจังโกทั้งองค์  สิ่งที่น่าสนใจ  ในวัดดังกล่าว  ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชม ได้แก่
•    พระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป นามว่า “พระเจ้าล้านทอง” ที่ชาวเชียงรายนับถือมาก  แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเจ้าล้านทอง ซึ่งต่อมามีสภาพกลายเป็นวัดร้าง  จึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดดอยงำเมือง และสุดท้ายได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดพระแก้วเมื่อ พ.ศ. 2504
•    พระแก้วหยก  เป็นพระพุทธรูปที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายร่วมกันสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2533    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 20 ก.ย. พ.ศ. 2534 ชาวเชียงรายได้อัญเชิญมาประดิษฐานหอพระ ณ วัดพระแก้ว  เรียกว่า  “พระหยกเชียงราย” 
•    พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว   เพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อไม่นานมานี้  ภายในมีโบราณวัตถุที่ล้ำค่าและน่าสนใจมากมาย  จัดแสดงอยู่ในอาคาร “โฮงหลวงแสงแก้ว”


ปัจจุบันวัดพระแก้วมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

การเดินทาง     เมื่อถึงห้าแยกพ่อขุนเม็งรายกลางตัวเมืองเชียงรายให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสิงหไคล  จากนั้นให้ตรงไปเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตร  วัดพระแก้วจะอยู่ทางขวามือ 

 

 


 

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก :  

 

Booking the best and beautiful hotels in  Chiang Rai
  Book Hotels now.  • Mae Poh Waterfall...
      Mae Poh Waterfall          The first thing you see, you think this beauty. Spontaneous This waterfall ...
  • เชียงของ...
             เชียงของ เป็นชื่ออำเภอที่หลายคนสับสนว่าอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่า ? ด้วยถ้อยคำที่ละม้ายคล้ายภาษาลาวหรือไม่ก็คิด...
  • The King Mengrai...
          Right at the center of Chiang Rai city finds the monument of King Mengrai, the great king who founded Lanna Thai...
  • Hotels in World