Tourist Police

 

 ตำรวจท่องเที่ยว

ให้บริการนักท่องเที่ยว ในกรณีเอกสารสำคัญสูญหาย อาทิ พาสปอร์ต และเอกสารที่ใช้ในการเดินทางอื่นๆ โดยผู้โดยสารสามารถแจ้งเรื่องกับทางศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1 หรือติดต่อฉุกเฉิน โทร. 1155

 

  • Khun Sathan National Park...
     Khun Sathan National Park “Visit the splendor of the mist during the rainy season on Khun Sathan National Park.”   Kh...
  • Central Plaza Chiang Rai...
             ถ้าไม่นับสถานที่ท่องเที่ยวสุดอาร์ตในเมืองล้านนา แหล่งชิลเอาต์ที่น่าจับตามองในตอนนี้ต้องยกให้ศู...
  • Baandum Museum (Chiang Rai)...
      Baandum Museum  ( Chiang Rai)           Black House or Black House Museum Located at. N...