ข้อมูลแถลงข่าวครบรอบ การดำเนินงาน 15 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ข้อมูลแถลงข่าวครบรอบ การดำเนินงาน 15 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้มีการให้ข้อมูลแถลงข่าวครบรอบ การดำเนินงาน 15 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยรายละเอียดทั้งหมด อ่านได้ที่นี่...

 

 

 




  • Khun Sathan National Park...
     Khun Sathan National Park “Visit the splendor of the mist during the rainy season on Khun Sathan National Park.”   Kh...
  • 王はタンお茶を入れて(チェンライ)...
        王はタンお茶を入れて (チェンライ)           土井メイSalongに位置茶畑のストライキ、タン王A大茶畑、。茶園は、ユニークな銀獅子を提供しています。巨大な金色のライオ...
  • ผ้าเขียนเทียน บ้านค้างฮ่อ (น่าน)...
       ผ้าเขียนเทียน บ้านค้างฮ่อ (น่าน) ผ้าเขียนเทียน นี้ถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนเผ่าม้ง ที่สืบสานกันมาเป็นระยะเวลาหลาย...