ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
  • Khun Sathan National Park...
     Khun Sathan National Park “Visit the splendor of the mist during the rainy season on Khun Sathan National Park.”   Kh...
  • Hongfuティー (チェンライ)...
       Hongfuティー (チェンライ) メイファールアンの土井メイSalong地区に位置香港杜甫茶園。ライバレー中東純粋な自然。香港杜甫茶園面積リッチ樹種と多数の花の庭園タイの桜タイガー王子のような美しい花。フィールドと山々に囲まれた美しい茶畑の中で朝の霧の...
  • Jinnaluck mulberry saa paper workshop...
      Established over 22 years ago with an aim to be the eco-friendly manufacturer of “green paper,” Jinnaluck Mulberry Saa Pap...