Within the Terminal - Chiang Rai Airport Map

Схемы Терминалов

LEVEL 1 ARRIVAL AND DEPARTURE
LEVEL 1 ARRIVAL

 

  • Khun Sathan National Park...
     Khun Sathan National Park “Visit the splendor of the mist during the rainy season on Khun Sathan National Park.”   Kh...
  • อุทยานแห่งชาติภูซาง (พะเยา)...
       อุทยานแห่งชาติภูซาง (พะเยา) อุทยานแห่งชาติภูซาง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ก่อนถึงอุทยานฯ แวะไป น้ำตกภูซาง ซึ่งอยู่...
  • วัดต้นแหลง (น่าน)...
       วัดต้นหลง (น่าน) วัดต้นแหลง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลไทยวัฒนา มีอายุเก่าแก่ประมาณ 422 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมั...