ข้อมูลสายการบิน - ท่าอากาศยานเชียงราย

ข้อมูลสายการบิน

 

สายการบิน ณ ท่าอากาศยานเชียงราย

 

ลำดับ สายการบิน รหัส
1 CHINA EASTERN AIRLINES MU
2 NOK AIR DD
3 THAI AIR ASIA FD
4 THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG
5 THAI SMILE AIR TG