ซิมทัวร์ริสแบบเติมเงินสำหรับชาวต่างชาติ

 
 

Best prepay local SIM when you visit Thailand

Enjoy Thailand No.1 Best and Fastest 4G Network when you are visiting Thailand, available nationwide across all provinces in Thailand

Our SIM card gives you the best bundles; you can use unlimited data, make local or international calls, text and free WiFi.

Buy online or at store (Buy Now) (View store locations)
Airport Shop , 7-Eleven

 

  • น้ำตกแม่พูล...
    น้ำตกแม่พูล          แค่แว้บแรกที่คุณได้เห็นคุณคงคิดว่าความสวยงามนี้ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่น้ำตกสายนี้เกิดขึ...
  • พระธาตุดอยตุง...
        ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 บนทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นำมาจา...
  • เลียบริมโขง-ท่าเรือเชียงแสน...
             บ้านเมืองเก่าแก่  ล้วนตั้งถิ่นฐานไม่ไกลจากแม่น้ำ  ด้วยปัจจัยทางการดำรงชีพ  แม่น้ำโขงคือสายน้ำส...