ขั้นตอนขาออกระหว่างประเทศ

ขั้นตอนขาออกระหว่างประเทศ
 

 ขั้นตอนที่1: ตรวจสัมภาระที่ทางเข้า ประตู 1,2.3

 


 

 ขั้นตอนที่2: Check-in ที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่เดินทาง Row1-3 และ Row 8-11 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 

 

 ก่อนเช็คอินอย่าลืมใช้บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ ราคาใบละ 150 บาท และชั่งน้ำหนักกระเป๋า 10 บาทต่อใบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 


 

 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหา ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ Tourist Assistance Center ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ Tourist Police ตำรวจท่องเที่ยวโทร 1155 
 


Tourist Assistance Center อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
Tourist Police อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นกลุ่ม สามารถใช้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำ Budget Line ที่บริเวณชั้น1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 

 

 ห้องน้ำ 2 จุดคือ ตรงข้ามตำรวจท่องเที่ยว และ บริเวณประตู8 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


 ขั้นตอนที่3: ขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น2 เข้าสู่ช่องตรวจ Passport หรือหนังสือเดินทาง
 

 

 ขั้นตอนที่4: เข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 


 

ขั้นตอนที่5: ตรวจกระเป๋าและสัมภาระ 

ขั้นตอนที่6: รอด้านในตาม gate ที่เดินทาง (Gate1)
 


 ภายในมีบริการร้านค้าและร้านอาหารรองรับผู้โดยสาร คลิกดูร้านค้าและร้านอาหารภายในสนามบินเชียงราย
 ผู้โดยสารสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Refund) ได้บริเวณนี้เช่นกัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 


 

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศมีบริการห้องสูบบุหรี่ บริการเช่นกัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

 ห้องน้ำ 1 จุดติดกับห้องสูบบุหรี่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 


 

  • ภูสอยดาว...
    ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
  • วัดพระธาตุจอมทอง (พะเยา)...
       วัดพระธาตุจอมทอง (พะเยา) วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร มีทางรถยนต์ขึ้นไปถึงยอดเขา เ...
  • ทะเลสาบเชียงแสน...
             ก่อนสิ้นแสงอาทิตย์ ลองชวนกันไปที่ “ทะเลสาบเชียงแสน” หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ซึ่งซ่อนตัวอย...