ห้องปฏิบัติธรรม

 

ห้องปฏิบัติธรรม

ห้องสำหรับสงบจิตใจ สวดมนต์ บริเวณทางออกผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น2