ห้องละหมาด

 

ห้องละหมาด เป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ห้องละหมาดของทางสนามบินเชียงรายอยู่บริเวณชั้น 2 ติดกับการท่าฯสนามบินเชียงราย ให้บริการด้วยรอยยิ้มแบบเป็นกันเองตั้งแต่ 7.00 - 22.00 น. และเนื่องจากห้องละหมาดเป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติง่าย ๆ 3 ข้อในการใช้ห้องละหมาดไว้ดังนี้

 • กรุณาอย่าใช้เป็นที่นอนหลับ และพักผ่อนโดยเจตนา
 • ห้ามนำรถเข็น/สัมภาระ/อาหารเข้ามาในห้องละหมาด
 • กรุณารักษาความสะอาด และใช้สิ่งของที่จัดไว้ให้อย่างระมัดระวัง

 

 

 • ภูสอยดาว...
  ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
 • ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน)...
     ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน) หลังจากอิ่มกับผ้าเขียนเทียนแล้ว เราได้มีโอกาสไปดูการทอผ้าพื้นเมืองกันต่อ ส่วนใหญ่ในเมืองปัว ...
 • วัดติโลกอาราม (พะเยา)...
   วัดติโลกอาราม (พะเยา)              วัดติโลกอาราม เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา...