ห้องละหมาด

 

ห้องละหมาด เป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ห้องละหมาดของทางสนามบินเชียงรายอยู่บริเวณชั้น 2 ติดกับการท่าฯสนามบินเชียงราย ให้บริการด้วยรอยยิ้มแบบเป็นกันเองตั้งแต่ 7.00 - 22.00 น. และเนื่องจากห้องละหมาดเป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติง่าย ๆ 3 ข้อในการใช้ห้องละหมาดไว้ดังนี้

  • กรุณาอย่าใช้เป็นที่นอนหลับ และพักผ่อนโดยเจตนา
  • ห้ามนำรถเข็น/สัมภาระ/อาหารเข้ามาในห้องละหมาด
  • กรุณารักษาความสะอาด และใช้สิ่งของที่จัดไว้ให้อย่างระมัดระวัง