จุดนัดผู้โดยสาร

 

ท่าอากาศยานเชียงราย ได้เตรียมจุดนัดพบผู้โดยสารที่กว้างขวาง และสะดวกสบายไว้บริการผู้ที่มารอรับผู้โดยสาร ที่บริเวณชั้น 1 ภายในประเทศขาเข้า นอกจากบริเวณที่กว้างขวางแล้ว ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงร้านต่าง ๆที่พร้อมอำนวยความสะดวกทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบายที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่มากที่สุด...