ห้องสุขา

 

 ห้องสุขา


1. อาคารผู้โดยสาร 3 จุด ได้แก่ชั้น1 1 จุดและชั้น2 บริเวณทางออกผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 จุด และติดกับห้องละหมาด 1 จุด

 

 

2. ประตูทางออกผู้โดยสารภายในประเทศ ขาออก 2 จุด, ขาเข้า 1 จุด

 


3. ประตูทางออกผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก 1 จุด, ขาเข้า 1 จุด

 

 

  • น้ำตกแม่พูล...
    น้ำตกแม่พูล          แค่แว้บแรกที่คุณได้เห็นคุณคงคิดว่าความสวยงามนี้ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่น้ำตกสายนี้เกิดขึ...
  • วังปลาหน้าเขื่อน (น่าน)...
       วังปลาหน้าเขื่อน (น่าน) ออกนอกเมืองมาหน่อย ลมจะเย็นสบายมากขึ้น โดยเฉพาะร้าน “วังปลาหน้าเขื่อน” อากาศจะยิ่งสดชื...
  • ทะเลสาบเชียงแสน...
             ก่อนสิ้นแสงอาทิตย์ ลองชวนกันไปที่ “ทะเลสาบเชียงแสน” หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ซึ่งซ่อนตัวอย...