ห้องสุขา

 

 ห้องสุขา


1. อาคารผู้โดยสาร 3 จุด ได้แก่ชั้น1 1 จุดและชั้น2 บริเวณทางออกผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 จุด และติดกับห้องละหมาด 1 จุด

 

 

2. ประตูทางออกผู้โดยสารภายในประเทศ ขาออก 2 จุด, ขาเข้า 1 จุด

 


3. ประตูทางออกผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก 1 จุด, ขาเข้า 1 จุด

 

 

  • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน...
     อุทยานแห่งชาติขุนสถาน “ไปชมความอลังการของทะเลหมอกช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน”   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้น...
  • ไร่บุญรอด (เชียงราย)...
         ไร่บุญรอด (เชียงราย)          ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญ...
  • ดอยหัวแม่คำ (เชียงราย) ...
       ดอยหัวแม่คำ (เชียงราย)  ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากบ้านเทอด...