บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ

 

 บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ

ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการห่อกระเป๋าสัมภาระ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางสนามบินเขียงรายมีจุดบริการห่อกระเป๋าไว้คอยบริการบริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1
อัตราค่าบริการ: ห่อกระเป๋าและสัมภาระ 150 บาทต่อใบ และชั่งน้ำหนักกระเป๋า 10 บาทต่อใบ

 

  • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน...
     อุทยานแห่งชาติขุนสถาน “ไปชมความอลังการของทะเลหมอกช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน”   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้น...
  • สวนอาหารบ้านสวนทุ่งผึ้ง (น่าน)...
       สวนอาหารบ้านสวนทุ่งผึ้ง (น่าน) จากร้านวังปลามุ่งหน้าไปทางบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ เลี้ยวซ้ายไปทางถนนปางคำ-ผาตูบ ตรงไปประมาณ 3 ก...
  • วัดพระธาตุเบ็งสกัด เมืองปัว (น่าน)...
       วัดพระธาตุเบ็งสกัด เมืองปัว (น่าน) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่สันนิษฐานว่าพญาภูคาได้สร้างเมืองปัวโบราณหรือเมืองวรนครเพื่...