บริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร

 

 บริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร

ผู้โดยสารที่ต้องการซื้อตั๋วโดยสาร สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินดังต่อไปนี้ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1


Bangkok Airways


Air Asia


Nok Air

 

Thai Lion Air


Viet Jet Air


Thai Smile Airways