บริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร

 

 บริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร

ผู้โดยสารที่ต้องการซื้อตั๋วโดยสาร สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินดังต่อไปนี้ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1


Bangkok Airways


Air Asia


Nok Air

 

Thai Lion Air


Viet Jet Air


Thai Smile Airways

  • ภูสอยดาว...
    ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
  • ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน)...
       ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน) หลังจากอิ่มกับผ้าเขียนเทียนแล้ว เราได้มีโอกาสไปดูการทอผ้าพื้นเมืองกันต่อ ส่วนใหญ่ในเมืองปัว ...
  • วัดติโลกอาราม (พะเยา)...
     วัดติโลกอาราม (พะเยา)              วัดติโลกอาราม เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา...