เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินเชียงราย


 เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินเชียงราย


ท่าอากาศยานเชียงรายมีเคาน์เตอร์เช็คอินหรือ Row Check-in ทั้งหมด 23 Rows คอยให้บริการการและรองรับผู้โดยสารขณะทำการเช็คอินขึ้นเครื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ 1-3 และ 8-11
Row 1-3 Hong Kong Express
Row 8-11 China Eastern

ผู้โดยสารภายในประเทศ เช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ 1-23
Row 1-3 Viet Jet
Row 4-7 Bangkok Airways
Row 8-11 Thai Smile Lion Air
Row 12-15 Thai Air Asia
Row 16-18 Nok Air
Row 19-23 Thai Lion Air

 

 

นอกจากนี้ยังมีบริการเช็คอินอัตโนมัติ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1 เพื่อรองรับจำนวนที่มีจำนวนมากนักท่องเที่ยวขณะทำการเช็คอิน

 

 

  • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน...
     อุทยานแห่งชาติขุนสถาน “ไปชมความอลังการของทะเลหมอกช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน”   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้น...
  • พิพิธภัณฑ์อูปคำ...
      เลขที่ 81/1 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง ติดกับตลาดสดเด่นห้า จัดแสดงเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าแพร่ เครื่องใ...
  • บ้านกาแฟภูชี้ฟ้า (เชียงราย)...
      บ้านกาแฟภูชี้ฟ้า (เชียงราย) เปิด : 08.00 – 18.30 น. ที่อยู่ : 304/1 หมู่14 ถนนดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น เชียงรา...