บริการเช่าเครื่องบินเหมาลำ

 

 บริการเช่าเครื่องบินเหมาลำ

ผู้โดยสารที่อยากเดินทางกันมาเป็นหมู่คณะ ครอบครัว หรือกลุ่มใหญ่ ต้องการการเดินทางที่เป็นส่วนตัว และถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว สามารถติดต่อใข้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำได้ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1

โทร.
Office: 096-495-2828

 

 

  • น้ำตกแม่พูล...
    น้ำตกแม่พูล          แค่แว้บแรกที่คุณได้เห็นคุณคงคิดว่าความสวยงามนี้ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่น้ำตกสายนี้เกิดขึ...
  • พระธาตุดอยตุง...
        ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 บนทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นำมาจา...
  • เลียบริมโขง-ท่าเรือเชียงแสน...
             บ้านเมืองเก่าแก่  ล้วนตั้งถิ่นฐานไม่ไกลจากแม่น้ำ  ด้วยปัจจัยทางการดำรงชีพ  แม่น้ำโขงคือสายน้ำส...