ประตูทางเข้า สนามบินเชียงราย


 ประตูทางเข้า สนามบินเชียงราย


สนามบินเชียงราย มีทางเข้าอาคารผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีด้วยกัน 3 ประตูดังนี้

ประตู 1   มีจุดเอ็กซเรย์เข้าสนามบินและประตูทางออก ติดกับเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินต่างๆ
ประตู 2   มีจุดเอ็กซเรย์เข้าสนามบินและประตูทางออก ตรงกับประตูทางออกผู้โดยสารขาออก
ประตู 3   ทางออกขึ้นรถสหกรณ์แท็กซี่
 

 

  • ภูสอยดาว...
    ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
  • พระธาตุดอยปูเข้า...
      เป็นโบราณสถานอยู่บนดอยเชียงเมี่ยง ริมปากน้ำรวก เมื่อ พ.ศ. 1302 ในสมัยพระยาลาวเก้าแก้วมาเมือง กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งเวียงหิรัญนครเงิน...
  • วัดร่องขุ่น...
    ถ้าไม่นับสถานที่ท่องเที่ยวสุดอาร์ตในเมืองล้านนา แหล่งชิลเอาต์ที่น่าจับตามองในตอนนี้ต้องยกให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย บนถนนพหลโยธินสาย...