ประตูทางเข้า สนามบินเชียงราย


 ประตูทางเข้า สนามบินเชียงราย


สนามบินเชียงราย มีทางเข้าอาคารผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีด้วยกัน 3 ประตูดังนี้

ประตู 1   มีจุดเอ็กซเรย์เข้าสนามบินและประตูทางออก ติดกับเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินต่างๆ
ประตู 2   มีจุดเอ็กซเรย์เข้าสนามบินและประตูทางออก ตรงกับประตูทางออกผู้โดยสารขาออก
ประตู 3   ทางออกขึ้นรถสหกรณ์แท็กซี่
 

 

  • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน...
     อุทยานแห่งชาติขุนสถาน “ไปชมความอลังการของทะเลหมอกช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน”   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้น...
  • วัดร่องขุ่น...
    ถ้าไม่นับสถานที่ท่องเที่ยวสุดอาร์ตในเมืองล้านนา แหล่งชิลเอาต์ที่น่าจับตามองในตอนนี้ต้องยกให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย บนถนนพหลโยธินสาย...
  • ไร่ชาดอยวาวี (เชียงราย)...
       ไร่ชาดอยวาวี (เชียงราย) ไร่ชาดอยวาวี ตั้งอยู่บนดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ชาบนดอยวาวี มีทั้งชาพันธุ์พื้น เมืองสายพันธุ์ "...