ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์


 ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์


สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรที่เดินทางโดยสาร ทางสนามบินมีที่นั่งสำหรับพระภิกษุไว้คอยบริการ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศทั้งสองฝั่ง (Gate 1-3 และ Gate 4-5)