ที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ

 

ที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ

นอกจากผู้โดยสารปกติแล้ว สนามบินเชียงรายยังคำนึงถึงการบริการแด่บุคคลพิเศษ ทั้งพระภิกษุสงฆ์, คนชรา, ผู้พิการ, สตรีมีครรภ์ และสตรีที่มีเด็กเล็ก โดยได้ทำการจัดทำที่นั่งสำหรับบุคคลเหล่านี้ เพื่อความสะดวกระหว่างรอขึ้นเครื่อง

พิกัด: ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกระหว่างประเทศ

 

  • น้ำตกแม่พูล...
    น้ำตกแม่พูล          แค่แว้บแรกที่คุณได้เห็นคุณคงคิดว่าความสวยงามนี้ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่น้ำตกสายนี้เกิดขึ...
  • พระธาตุดอยตุง...
        ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 บนทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นำมาจา...
  • เลียบริมโขง-ท่าเรือเชียงแสน...
             บ้านเมืองเก่าแก่  ล้วนตั้งถิ่นฐานไม่ไกลจากแม่น้ำ  ด้วยปัจจัยทางการดำรงชีพ  แม่น้ำโขงคือสายน้ำส...