ด่านอาหารและยา

 

ด่านอาหารและยา (Food & Drug Check Point)

“การนำผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายของไทย  หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย”

พิกัด: ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ

 

  • ภูสอยดาว...
    ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
  • พระธาตุดอยปูเข้า...
      เป็นโบราณสถานอยู่บนดอยเชียงเมี่ยง ริมปากน้ำรวก เมื่อ พ.ศ. 1302 ในสมัยพระยาลาวเก้าแก้วมาเมือง กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งเวียงหิรัญนครเงิน...
  • วัดร่องขุ่น...
    ถ้าไม่นับสถานที่ท่องเที่ยวสุดอาร์ตในเมืองล้านนา แหล่งชิลเอาต์ที่น่าจับตามองในตอนนี้ต้องยกให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย บนถนนพหลโยธินสาย...