ด่านอาหารและยา

 

ด่านอาหารและยา (Food & Drug Check Point)

“การนำผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายของไทย  หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย”

พิกัด: ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ

 

  • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน...
     อุทยานแห่งชาติขุนสถาน “ไปชมความอลังการของทะเลหมอกช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน”   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้น...
  • วัดร่องขุ่น...
    ถ้าไม่นับสถานที่ท่องเที่ยวสุดอาร์ตในเมืองล้านนา แหล่งชิลเอาต์ที่น่าจับตามองในตอนนี้ต้องยกให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย บนถนนพหลโยธินสาย...
  • ไร่ชาดอยวาวี (เชียงราย)...
       ไร่ชาดอยวาวี (เชียงราย) ไร่ชาดอยวาวี ตั้งอยู่บนดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ชาบนดอยวาวี มีทั้งชาพันธุ์พื้น เมืองสายพันธุ์ "...