Taxi สนามบินเชียงราย ติดต่อที่เคาน์เตอร์และออกทางประตู 3 ตลอด 24 ชม.

รถแท็กซี่ สนามบินเชียงราย

 

รถแท็กซี่ สนามบินเชียงราย

รถแท็กซี่ สนามบินเชียงราย
สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้เช่ารถ หรือทำการจองรถช่วงหน้าเพื่อเดินทางเข้าตัวเมือง แท็กซี่เป็นอีกบริการที่ได้รับความนิยม ติดต่อที่เคาน์เตอร์และออกทางประตู3 ตลอด 24 ชม.
 

รถแท็กซี่ สนามบินเชียงราย
ให้บริการรถทุกรุ่น ทุกขนาด มีเคาน์เตอร์บริการบริเวณ อาคารผู้โดยสารชั้น1

 

Taxi Meter
สหกรณ์แท็กซี่ เดินรถให้บริการรถแท็กซี่เข้าสู่ตัวเมือง
มีเคาน์เตอร์บริการ 2 แห่งได้แก่ อาคารผู้โดยสารชั้น1 และ บริเวณทางออกประตู 3

  • ภูสอยดาว...
    ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
  • ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน)...
       ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน) หลังจากอิ่มกับผ้าเขียนเทียนแล้ว เราได้มีโอกาสไปดูการทอผ้าพื้นเมืองกันต่อ ส่วนใหญ่ในเมืองปัว ...
  • วัดติโลกอาราม (พะเยา)...
     วัดติโลกอาราม (พะเยา)              วัดติโลกอาราม เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา...