ที่จอดรถ

 

บริการที่จอดรถยนต์

 • พื้นที่ทั้งหมด 28,629 ตารางเมตร
 • พื้นที่รองรับการจอดรถ 603 คัน

 

อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ 
 

ระยะเวลาใช้บริการ
รถยนต์ 4 ล้อ
รถยนต์ 6 ล้อขึ้นไป
1  ชั่วโมง
10 บาท
20 บาท
2  ชั่วโมง
20 บาท
40 บาท
3  ชั่วโมง
35 บาท
70 บาท
4 -24  ชั่วโมง
100 บาท
200 บาท

*หมายเหตุ เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง

 

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้

 

 
 • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน...
   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน “ไปชมความอลังการของทะเลหมอกช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน”   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้น...
 • อุทยานแห่งชาติภูซาง (พะเยา)...
     อุทยานแห่งชาติภูซาง (พะเยา) อุทยานแห่งชาติภูซาง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ก่อนถึงอุทยานฯ แวะไป น้ำตกภูซาง ซึ่งอยู่...
 • วัดต้นแหลง (น่าน)...
     วัดต้นหลง (น่าน) วัดต้นแหลง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลไทยวัฒนา มีอายุเก่าแก่ประมาณ 422 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมั...