ที่จอดรถ

 

บริการที่จอดรถยนต์

  • พื้นที่ทั้งหมด 28,629 ตารางเมตร
  • พื้นที่รองรับการจอดรถ 603 คัน

 

อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ 
 

ระยะเวลาใช้บริการ
รถยนต์ 4 ล้อ
รถยนต์ 6 ล้อขึ้นไป
1  ชั่วโมง
10 บาท
20 บาท
2  ชั่วโมง
20 บาท
40 บาท
3  ชั่วโมง
35 บาท
70 บาท
4 -24  ชั่วโมง
100 บาท
200 บาท

*หมายเหตุ เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง

 

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้