ติดตามสัมภาระสูญหาย

กระเป๋าสูญหาย
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ที่ให้บริการและอำนวย ความสะดวกในแต่ละเที่ยวบิน หรือติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานของสายการบินที่ใช้บริการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชั้น 1

  • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน...
     อุทยานแห่งชาติขุนสถาน “ไปชมความอลังการของทะเลหมอกช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน”   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้น...
  • Central Plaza Chiang Rai...
             ถ้าไม่นับสถานที่ท่องเที่ยวสุดอาร์ตในเมืองล้านนา แหล่งชิลเอาต์ที่น่าจับตามองในตอนนี้ต้องยกให้ศู...
  • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (เชียงราย)...
      พิพิธภัณฑ์บ้านดำ  (เชียงราย)            บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตั้งอยู่ที่ ต.น...