ติดตามสัมภาระสูญหาย

กระเป๋าสูญหาย
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ที่ให้บริการและอำนวย ความสะดวกในแต่ละเที่ยวบิน หรือติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานของสายการบินที่ใช้บริการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชั้น 1

  • ภูสอยดาว...
    ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
  • ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน)...
       ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน) หลังจากอิ่มกับผ้าเขียนเทียนแล้ว เราได้มีโอกาสไปดูการทอผ้าพื้นเมืองกันต่อ ส่วนใหญ่ในเมืองปัว ...
  • วัดติโลกอาราม (พะเยา)...
     วัดติโลกอาราม (พะเยา)              วัดติโลกอาราม เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา...