ธนาคาร และแลกเปลี่ยนเงินตรา

ธนาคาร

ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีจุดบริการแลกเปลี่ยนตราสารและเงินตราต่างประเทศ จำนวน 2 จุด และมีบริการตู้ ATM ของธนาคารต่าง ๆ รวม 5 เครื่อง

 

บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย

 

จุดบริการ ATM

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารออมสิน  / ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงเทพ

  • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน...
     อุทยานแห่งชาติขุนสถาน “ไปชมความอลังการของทะเลหมอกช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน”   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้น...
  • พิพิธภัณฑ์อูปคำ...
      เลขที่ 81/1 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง ติดกับตลาดสดเด่นห้า จัดแสดงเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าแพร่ เครื่องใ...
  • บ้านกาแฟภูชี้ฟ้า (เชียงราย)...
      บ้านกาแฟภูชี้ฟ้า (เชียงราย) เปิด : 08.00 – 18.30 น. ที่อยู่ : 304/1 หมู่14 ถนนดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น เชียงรา...