ธนาคาร และแลกเปลี่ยนเงินตรา

ธนาคาร

ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีจุดบริการแลกเปลี่ยนตราสารและเงินตราต่างประเทศ จำนวน 2 จุด และมีบริการตู้ ATM ของธนาคารต่าง ๆ รวม 5 เครื่อง

 

บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย

 

จุดบริการ ATM

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารออมสิน  / ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงเทพ

  • ภูสอยดาว...
    ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
  • วัดพระธาตุจอมทอง (พะเยา)...
       วัดพระธาตุจอมทอง (พะเยา) วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร มีทางรถยนต์ขึ้นไปถึงยอดเขา เ...
  • ทะเลสาบเชียงแสน...
             ก่อนสิ้นแสงอาทิตย์ ลองชวนกันไปที่ “ทะเลสาบเชียงแสน” หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ซึ่งซ่อนตัวอย...