เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 
ผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง เที่ยวบิน หรือการบริการต่างๆ ภายในสนามบินเชียงรายสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่อไปนี้ โทรศัพท์: 0-5379-8000 ต่อ 0
 

อาคารผู้โดยสารชั้น 1 – 3 จุด
 
 
อาคารผู้โดยสารชั้น 2 – 1 จุด
ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ 1 จุด
ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกระหว่างประเทศ 1 จุด
 
 
  • ภูสอยดาว...
    ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
  • บัวลอยมือถือ (เชียงราย)...
      บัวลอยมือถือ (เชียงราย)           ‘บัวลอยมือถือ’ ร้านบัวลอยเจ้าอร่อยในตลาดไนท์บาร์ซ่า ไ...
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (น่าน)...
       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (น่าน) ซึ่งอยู่บนถนนผากอง ตรงข้ามวัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้วยการจัดเรียง...