หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

 
ข้อมูลการติดต่อท่าอากาศยาน
 
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง โทรศัพท์  : 0-5379-8000
  โทรสาร   : 0-5379-3071 และ 0-5379-8103
เคาน์เตอร์บริการข้อมูล โทรศัพท์  : 0-5379-8000 Ext. 0 และ 5170
เคาน์เตอร์บริการข้อมูล โทรศัพท์  : 0-5379-8180
  โทรสาร   : 0-5379-8109
เคาน์เตอร์ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์  : 0-5379-8117

 

 

  • ภูสอยดาว...
    ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
  • ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน)...
       ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน) หลังจากอิ่มกับผ้าเขียนเทียนแล้ว เราได้มีโอกาสไปดูการทอผ้าพื้นเมืองกันต่อ ส่วนใหญ่ในเมืองปัว ...
  • วัดติโลกอาราม (พะเยา)...
     วัดติโลกอาราม (พะเยา)              วัดติโลกอาราม เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา...