หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

 
ข้อมูลการติดต่อท่าอากาศยาน
 
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง โทรศัพท์  : 0-5379-8000
  โทรสาร   : 0-5379-3071 และ 0-5379-8103
เคาน์เตอร์บริการข้อมูล โทรศัพท์  : 0-5379-8000 Ext. 0 และ 5170
เคาน์เตอร์บริการข้อมูล โทรศัพท์  : 0-5379-8180
  โทรสาร   : 0-5379-8109
เคาน์เตอร์ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์  : 0-5379-8117

 

 

  • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน...
     อุทยานแห่งชาติขุนสถาน “ไปชมความอลังการของทะเลหมอกช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน”   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้น...
  • วัดร่องขุ่น...
    ถ้าไม่นับสถานที่ท่องเที่ยวสุดอาร์ตในเมืองล้านนา แหล่งชิลเอาต์ที่น่าจับตามองในตอนนี้ต้องยกให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย บนถนนพหลโยธินสาย...
  • ไร่ชาดอยวาวี (เชียงราย)...
       ไร่ชาดอยวาวี (เชียงราย) ไร่ชาดอยวาวี ตั้งอยู่บนดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ชาบนดอยวาวี มีทั้งชาพันธุ์พื้น เมืองสายพันธุ์ "...