ศูนย์รักษาพยาบาล

 

คลินิกแพทย์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

สถานพยาบาลของสนามบินตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมให้บริการ เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.