โทรศัพท์สาธารณะ

 

บริการโทรศัพท์สาธารณะ 

ภายในอาคารผู้โดยสารมีโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญและแบบใช้บัตรไว้บริการ(ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ) รวมถึงสำนักงานไปรษณีย์ ให้บริการรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ , โทรเลข, ธนาณัติ และรับชำระค่าบริการต่าง ๆ

 

  • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน...
     อุทยานแห่งชาติขุนสถาน “ไปชมความอลังการของทะเลหมอกช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน”   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นพื้น...
  • พิพิธภัณฑ์อูปคำ...
      เลขที่ 81/1 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง ติดกับตลาดสดเด่นห้า จัดแสดงเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าแพร่ เครื่องใ...
  • บ้านกาแฟภูชี้ฟ้า (เชียงราย)...
      บ้านกาแฟภูชี้ฟ้า (เชียงราย) เปิด : 08.00 – 18.30 น. ที่อยู่ : 304/1 หมู่14 ถนนดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น เชียงรา...