โทรศัพท์สาธารณะ

 

บริการโทรศัพท์สาธารณะ 

ภายในอาคารผู้โดยสารมีโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญและแบบใช้บัตรไว้บริการ(ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ) รวมถึงสำนักงานไปรษณีย์ ให้บริการรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ , โทรเลข, ธนาณัติ และรับชำระค่าบริการต่าง ๆ

 

  • ภูสอยดาว...
    ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
  • วัดพระธาตุจอมทอง (พะเยา)...
       วัดพระธาตุจอมทอง (พะเยา) วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร มีทางรถยนต์ขึ้นไปถึงยอดเขา เ...
  • ทะเลสาบเชียงแสน...
             ก่อนสิ้นแสงอาทิตย์ ลองชวนกันไปที่ “ทะเลสาบเชียงแสน” หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ซึ่งซ่อนตัวอย...