บริการรับฝากสัมภาระ

 

บริการรับฝากสัมภาระ

จุดบริการรับฝากสัมภาระอยู่ที่ ห้องโถงอาคารผู้โดยสารชั้น 1 โดยมีอัตราค่าบริการรับฝาก ดังนี้

  1. 3 ชม.แรก50 บาท/ชิ้น ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 30 บาท
  2. ฝากเหมาไม่เกิน 12 ชม. ชิ้นละ 200 บาท  
  3. ฝากเหมาข้ามวัน ชิ้นละ 300 บาท / 1 วัน