ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ที่เที่ยวยอดนิยม สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

TRAVEL ATTRACTION
 
CHIANG RAI : THAILAND

 • วัดพระธาตุจอมกิตติ

  วัดพระธาตุจอมกิตติ

        ตำบลเวียง ตั้งอยู่บนถนนเลียบแม่น้ำเชียงแสน-เชียงของ ตามพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าพังคราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 1483...

  Read More...
 • ถนนคนม่วนเชียงราย (เชียงราย)

  ถนนคนม่วนเชียงราย (เชียงราย)

     ถนนคนม่วนเชียงราย (เชียงราย)             ถนนคนม่วน....เป็นถนนคนเดินที่เปิดเฉพาะคืนวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา...

  Read More...
 • วัดศรีโคมคำ (พะเยา)

  วัดศรีโคมคำ (พะเยา)

     วัดศรีโคมคำ (พะเยา) วัดศรีโคมคำ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุด ในลานนาไทย ใช้เวลา สร้างถึง 33 ปี (พ.ศ. 2034-2067) ที่ปัจจุบันเรียกว่า...

  Read More...
 • ร้านวราภรณ์ผ้าทอ (น่าน)

  ร้านวราภรณ์ผ้าทอ (น่าน)

     ร้านวราภรณ์ผ้าทอ (น่าน)  อยู่ชุมชนบ้านดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา ซึ่งมี คุณสมพิศ เทพศิริ เป็นเจ้าของ...

  Read More...
MICE in thailand