ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
  • น้ำตกแม่พูล...
    น้ำตกแม่พูล          แค่แว้บแรกที่คุณได้เห็นคุณคงคิดว่าความสวยงามนี้ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่น้ำตกสายนี้เกิดขึ...
  • บ้านดำ อ.ถวัลย์ ดัชนี...
             บ้านดำ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านขนาดใหญ่ บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารสถาปัตยก...
  • ไร่องุ่นอิงจันทรา (เชียงราย)...
         ไร่องุ่นอิงจันทรา (เชียงราย)         อีกหนึ่งตัวอย่างในการทำไร่ผสมผสานกับร้านกาแฟชิลล์ๆ แถมด้วย...